กศจ.ปัตตานีประชุมพิจารณาวาระสำคัญ

กศจ.ปัตตานี เดินหน้าประชุมพิจารณาวาระสำคัญ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ธ.ค.2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ประธาน กศจ.) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการมีเรื่องพิจารณาตามระเบียบวาระ ซึ่งมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน 15 เรื่อง และมีวาระเพื่อพิจารณา จำนวน 23 เรื่อง และก่อนปิดการประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้มีข้อหารือเรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2561

 
Failed to get data. Error:
Request contains an invalid argument.

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี