ร่วมพิธีเปิดมหกรรมจัดการแข่งขันกีฬา จ.ปัตตานี

ร่วมพิธีเปิดมหกรรมจัดการแข่งขันกีฬา จ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในการเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี  เปิดมหกรรมจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 ณ อาคาร อเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี พ.อ.มนูญ ศรีสมบัติ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีนักกีฬาแต่ละประเภทการแข่งขันเข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 200 คน

 
Failed to get data. Error:
Request contains an invalid argument.

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี