ศธจ.ปัตตานีร่วมงาน “ปั่นต้านโกง”

ศธจ.ปัตตานีร่วมงาน “ปั่นต้านโกง”

วันที่ 24 ธ.ค. 60 เวลา 06.30 น. นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผอ กลุ่มอำนวยการ และนางนิยะดา  จิตต์ดำริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติ โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี ประธานฯ นายกริชศักดิ์  ดิลกพรหิรัณ ห์ ผอ ปปช.ประจำจังหวัดปัตตานี ผู้ดำเนินการจัดงาน ภายใต้แนวคิด”ปั่นต้านโกง Zero Tolerance คนไทย(คนตานี) ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีกิจกรรมมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประกวดคำขวัญ “ลดโกงให้เป็นศูนย์ เพิ่มพูนคุณธรรม สร้างสรรค์ปัตตานี” และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ลานวัฒนธรรมปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 
Failed to get data. Error:
Request contains an invalid argument.