ศธจ.ปัตตานี เร่งสำรวจความเสียหายสถานศึกษาจากอุทกภัย

ศธจ.ปัตตานี เร่งสำรวจความเสียหายสถานศึกษาจากอุทกภัย

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจความเสียหายหน่วยงานและสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหน่วยงานและสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจำนวน 50 คน และมีคณะกรรมการผู้แทนจากกลุ่มอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงาน กศน.อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี จนวน ๑๒ อำเภอเข้าร่วมประชุม

 
Failed to get data. Error:
Request contains an invalid argument.

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี