ศธจ.ปัตตานีร่วมประชุมสร้างการรับรู้ฯ ครั้งที่ 6/2561

ศธจ.ปัตตานีร่วมประชุมสร้างการรับรู้ฯ ครั้งที่ 6/2561

             เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมและสรุปรายงานผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้ฯ จังหวัดปัตตานีในห้วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมการดำเนินการโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

นพดารา พึ่งกุศล ศธจ.ปัตตานี/ข่าว

มารุต สพป.นธ.3/ภาพ