ครูปัตตานีพร้อมใจ ร่วมพิธีระลึกบูรพาจารย์ 2561

ครูปัตตานีพร้อมใจ ร่วมพิธีระลึกบูรพาจารย์ 2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยในภาคเช้าได้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ในส่วนของศาสนาพุทธได้มีการทำบุญตักบาตรแก่ครูอาจารย์ผู้ล่วงลับ ณ วัดตานีนรสโมสร และส่วนของศาสนาอิสลามได้มีการ่วมกันละหมาดฮายัตและฟังการบรรยายธรรม เนื่องในวันครู ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี จากนั้นเวลา 09.00 น. ที่ห้องพญาตานี โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู อาจารย์จากสังกัดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 1,400 คน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ทำพิธีคารวะ นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ ครูอาวุโส ในพิธี สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 นี้ มีแก่นสาระ คือ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูและชุมชน และในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี