ศธจ.ปัตตานีจัดประชุม อกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ศธจ.ปัตตานีจัดประชุม อกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ เป็นประธานการประชุม มีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมหารือและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ  ในการประชุมครั้งนี้ มีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเข้าเข้าร่วมประชุม

 

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี