ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 1/2561

ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 1/2561

                        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายพงษ์เทพ ไข่มุกดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ซึ่งมีการพิจารณาวาระสำคัญและเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี