ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ

ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ

วันที่ 30 ม.ค.2561 เวลา 10.00 น. นายดาลัน  นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  มอบหมายให้นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผอ กลุ่มอำนวยการ และนางสาวสุกัญญา บัวเรียน นักจัดการง่านทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิออฟไลน์  เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปน กล่าวรายงาน โดยถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ 10 รูป  มอบสิ่งของผู้นำศาสนา 10 ราย และประชาชน  50      ราย   ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์