กิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 4/2561

กิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 4/2561

                วันอังคารที่ 8 พ.ค. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ มอ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมงานจำนวน 250 คน