ศธจ.ปัตตานีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1 ประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1  ประจำปี 2560

             เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 16 ราย