กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3

กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3 อำเภอแม่ลาน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่ลาน รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน

การจัดกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่พบประชาชน ครั้งที่ 3 นี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จำนวนกว่า 20หน่วยงาน มาร่วมออกหน่วยบริการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ และนำเสนอผลงานเด่น ดี มีประโยชน์ มาเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจากการนำเสนอผลงานในครั้งนี้