พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

จังหวัดปัตตานีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

                เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะรองประธานลูกเสือจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และสวนสนามของคณะลูกเสือ โดยมีนายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ทั้ง 3 เขต สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

ภาพ/นพดารา

ข่าว/ข่าวภาคใต้ชายแดน