ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม  นายภานุพงศ์ ชนะสงคราม ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดปัตตานี นายประเสริฐ เพ็ชรศิริ ผู้แทนเกษตรจังหวัด ร่วมประชุม  พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  และนางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี