คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

                                      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมี่คุณธรรม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี