การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

                               วันที่ 31 สิงหาคมา 2561 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีหัวน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน