ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

                            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ ดร.ชูสิน วรเดช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี