ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศธ.เคลื่อนที่ จ.ปัตตานี

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศธ.เคลื่อนที่ จ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมมหาเลลา โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยมีนางนปภา ศรีเอียด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษา ผู้แทนจากสถานศึกษา และส่วนราชการอื่นในจังหวัดปัตตานีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน