ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

                  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายสมนึก พรหมเขียว ในโอกาสดำรงแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี