ประชุมพิธีวางศิลารากฐานอาคารสำนักงาน ศปบ.จชต.

ประชุมพิธีวางศิลารากฐานอาคารสำนักงาน ศปบ.จชต.

                เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพิธีวางศิลารากฐานอาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ “มิติการศึกษาเดินหน้าประเทศไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี