การแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2561

การแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2561

                    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารที่เข้ารับการแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ย้ายภายในและย้ายต่างเขตภายในจังหวัดปัตตานี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, 2, 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี