ประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล

ประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล

                  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่เลขานุการและอนุกรรมการ  ดำเนินการประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล โดยมีนายประเสริฐ  แก้วเพชร  เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะกรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี