มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ

มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

                         วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พบปะ พูดคุย และมอบนโยบายพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี