การประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 62

การประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 62

                           วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร