ประชุมสร้างการรับรู้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประชุมสร้างการรับรู้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

             เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการจาก 5 จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จำนวนกว่า 100 คน