บรรยากาศรับรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบ 2

บรรยากาศรับรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบ 2

           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีภาระกิจรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1-2-3 และ สพม.เขต 15  จำนวน 49 ราย  โดยมีนางนปภา  ศรีเอียด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้การปฐมนิเทศ และ นายธันนพัฒน์  จิตรเสน นิติกร ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และได้ส่งตัวไปยัง สพป./สพม. ที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งบรรจุ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 2561 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 43 ราย ย้ายตามผลการสอบ 4 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ราย