นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                        วันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. ดร.ชูสิน  วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมาย นางอัสมะ  หะยีโซะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ไปร่วมในพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัทเอกชน และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. ช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี