พิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด

พิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด

                 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางนันทิยา ดาราแม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัดในเด็กอายุ 9 เดือนถึง 5 ปี สำนักสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี