พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี