ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

               เมื่อวันที่ 14 พฤสจิกายน 2561 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสุชดา สุขอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน