พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราขทาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราขทาน กระทรวงศึกษาธิการ

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมขบวนแห่และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมขบวนแห่จากบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไปยังวัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา