ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 11/2561

ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 11/2561

                            เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561 พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปัตตานีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม และ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี