การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2561

การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2561

              เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและบุคลากรในหน่วยงานให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี