ร่วมพิธีเปิดเว็บไซต์ “dothaiproduct” ของสถาบันการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้

ร่วมพิธีเปิดเว็บไซต์ “dothaiproduct” ของสถาบันการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้

                 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้เว็บไซต์ dothaiproduct โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าด้านนวัตกรรมและสินค้าองค์กรการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี