ร่วมพิธีเปิดกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.ชายแดนใต้ ต้านภัยยาเสพติด

ร่วมพิธีเปิดกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.ชายแดนใต้ ต้านภัยยาเสพติด

            เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางมาเรียม ยะสะแต ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.ชายแดนใต้ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี