ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 รด.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี