วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๕ พ.ย. ๖๑) ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองปัตตานี ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือพร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีร่วมงาน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านั้น เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะลูกเสือไทยและบรรดาลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า