การประชุม อกศจ.ปัตตานี ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุม อกศจ.ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนางยุพดี อ่องวิวัฒกุล เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการและผู้ทรงวุฒิเข้าร่วมประชุม โดยมีนายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี