ประชุมบุคลากร ศธจ.ปัตตานี

ประชุมบุคลากร ศธจ.ปัตตานี

               วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุม บุคลากรในสังกัดเพื่อหารือข้อราชการ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี