ประชุม อกศจ.ปัตตานี ด้านการบริหารงานบุคคล

ประชุม อกศจ.ปัตตานี ด้านการบริหารงานบุคคล

                   วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุม อกศจ.ปัตตานี โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งร่วมประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี