บรรยากาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปัตตานี

บรรยากาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปัตตานี

                          บรรยากาศวันที่ 5 ของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครนับถึงวันที่ 4 ของการรับสมัคร จำนวน 73 คน