การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562

                        วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี (ก.บ.จ.ปน) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ในการปะชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการเรื่องงบประมาณโครงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมสู่ศตวรรษที่ 21 และงบประมาณโครงการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจังหวัดปัตตานี