บรรยากาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปัตตานี

บรรยากาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปัตตานี

                      บรรยากาศวันสุดท้ายของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครนับถึงวันที่ 6 ของการรับสมัคร จำนวน 155 คน