ศธจ.ปัตตานี มอบโอกาสดีๆ แก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562

ศธจ.ปัตตานี มอบโอกาสดีๆ แก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562

                   วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ตัวแทนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลยะหริ่ง โรงพยาบาลยะรัง และโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการมอบโอกาสและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลและไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โดย ศธจ.ปัตตานี ได้มอบของขวัญวันเด็กแก่ผู้ป่วยเด็ก จำนวน 60 ราย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเสียงตอยรับจากผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็ก ตลอดจนบุคลากรในโรงพยาบาลทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นเป็นอย่างดี