ผู้เขียน: ประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 รด.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ร่วมพิธีเปิดกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.ชายแดนใต้ ต้านภัยยาเสพติด

ร่วมพิธีเปิดกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.ชายแดนใต้ ต้านภัยยาเสพติด

            เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางมาเรียม ยะสะแต ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.ชายแดนใต้ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ร่วมพิธีเปิดเว็บไซต์ “dothaiproduct” ของสถาบันการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้

ร่วมพิธีเปิดเว็บไซต์ “dothaiproduct” ของสถาบันการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้

                 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้เว็บไซต์ dothaiproduct โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าด้านนวัตกรรมและสินค้าองค์กรการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2561

การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2561

              เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและบุคลากรในหน่วยงานให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 11/2561

ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 11/2561

                            เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561 พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปัตตานีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม และ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

                 เมื่อวันที่ 16 พฤสิจกายน 2561 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นเบขานุการคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพิจารณา จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราขทาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราขทาน กระทรวงศึกษาธิการ

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมขบวนแห่และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมขบวนแห่จากบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไปยังวัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

               เมื่อวันที่ 14 พฤสจิกายน 2561 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสุชดา สุขอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

พิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด

พิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด

                 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางนันทิยา ดาราแม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัดในเด็กอายุ 9 เดือนถึง 5 ปี สำนักสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี