หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

ประชุมติดตามสถานการณ์พายุ “ปาบึก”

ประชุมติดตามสถานการณ์พายุ “ปาบึก”

วันศุกร์ ที่ 4 ธ.ค.2562 เวลา 14.00 น.ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมรายงานติดตามสถานการณ์#พายุโซนร้อน#”ปาบึก”(PABUK)ทางไกลผ่านระบบ Video Teleconference.(VTC).สด ต่อคณะองคมนตรี.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย. ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี รายงานผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับจังหวัดปัตตานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ พบว่า มีเรือประมงล่มบริเวณแหลมตาชี จำนวน 1ลำ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย สูญหาย 1 ราย(หน่วยทหารกำลังค้นหา) รอดชีวิต 4 ราย ปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก่นักเรียน สถานศึกษาและรอดูสถานการณ์ภาวะน้ำท่วมอีกประมาณ 3 วัน มีการจัดตั้งครัวพระราชทาน3จุดให้แก่ศูนย์ผู้อพยพและสถานการณ์อื่นๆโดยทั่วไป..

ศธจ.ปัตตานี มอบโอกาสดีๆ แก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562

ศธจ.ปัตตานี มอบโอกาสดีๆ แก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562

                   วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ตัวแทนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลยะหริ่ง โรงพยาบาลยะรัง และโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการมอบโอกาสและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลและไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โดย ศธจ.ปัตตานี ได้มอบของขวัญวันเด็กแก่ผู้ป่วยเด็ก จำนวน 60 ราย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเสียงตอยรับจากผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็ก ตลอดจนบุคลากรในโรงพยาบาลทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นเป็นอย่างดี

บรรยากาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปัตตานี

บรรยากาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปัตตานี

                      บรรยากาศวันสุดท้ายของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครนับถึงวันที่ 6 ของการรับสมัคร จำนวน 155 คน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562

                        วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี (ก.บ.จ.ปน) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ในการปะชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการเรื่องงบประมาณโครงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมสู่ศตวรรษที่ 21 และงบประมาณโครงการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจังหวัดปัตตานี

บรรยากาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปัตตานี

บรรยากาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปัตตานี

                          บรรยากาศวันที่ 5 ของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครนับถึงวันที่ 4 ของการรับสมัคร จำนวน 73 คน

ศธจ.สมุทรสงคราม เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา

ศธจ.สมุทรสงคราม เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา

                     มื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะเดินทางมาพบปะและเยี่ยมเยียน คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรให้การต้อนรับ

ประชุม อกศจ.ปัตตานี ด้านการบริหารงานบุคคล

ประชุม อกศจ.ปัตตานี ด้านการบริหารงานบุคคล

                   วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุม อกศจ.ปัตตานี โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งร่วมประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ประชุมบุคลากร ศธจ.ปัตตานี

ประชุมบุคลากร ศธจ.ปัตตานี

               วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุม บุคลากรในสังกัดเพื่อหารือข้อราชการ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การประชุม อกศจ.ปัตตานี ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุม อกศจ.ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนางยุพดี อ่องวิวัฒกุล เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการและผู้ทรงวุฒิเข้าร่วมประชุม โดยมีนายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๕ พ.ย. ๖๑) ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองปัตตานี ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือพร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีร่วมงาน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านั้น เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะลูกเสือไทยและบรรดาลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า