หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ

มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

                         วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พบปะ พูดคุย และมอบนโยบายพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  

การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ

การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ

                เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานของ รัชกาลที่ 9  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล

ประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล

                  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่เลขานุการและอนุกรรมการ  ดำเนินการประชุม อกศจ.ปัตตานีด้านบริหารงานบุคคล โดยมีนายประเสริฐ  แก้วเพชร  เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะกรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

การแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2561

การแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2561

                    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารที่เข้ารับการแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ย้ายภายในและย้ายต่างเขตภายในจังหวัดปัตตานี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, 2, 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ประชุมพิธีวางศิลารากฐานอาคารสำนักงาน ศปบ.จชต.

ประชุมพิธีวางศิลารากฐานอาคารสำนักงาน ศปบ.จชต.

                เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพิธีวางศิลารากฐานอาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ “มิติการศึกษาเดินหน้าประเทศไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

                  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายสมนึก พรหมเขียว ในโอกาสดำรงแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศธ.เคลื่อนที่ จ.ปัตตานี

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศธ.เคลื่อนที่ จ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมมหาเลลา โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยมีนางนปภา ศรีเอียด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษา ผู้แทนจากสถานศึกษา และส่วนราชการอื่นในจังหวัดปัตตานีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

    

ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

                            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ ดร.ชูสิน วรเดช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

                               วันที่ 31 สิงหาคมา 2561 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีหัวน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน

คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

                                      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมี่คุณธรรม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี