หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)


 

 
 

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชีกศจ.อื่น)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชีกศจ.อื่น)
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.


 
 

 
 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561