หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดปัตตานี

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดปัตตานี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. ๐ ๗๓๔๒ ๐๓๖๐ โทรสาร. ๐ ๗๓๔๒ ๐๓๖๑

 

ข้อมูลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.ปัตตานี รอบที่ 3)

ข้อมูลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.ปัตตานี รอบที่ 3)
ตามประกาศ กศจ.ปัตตานี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

 

รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

 

 

 
 
 

 
 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561

เรื่องประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561
หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ กรุณาส่งข้อมูลไปยัง สำนักงานจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 26 พ.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ประชาสัมพันธ์ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
สาขาวิชาเอกที่เรียกรายงานตัว
1. ภาษาไทย จำนวน 13 อัตรา
2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
3. คณิตศาสตร์ 10 อัตรา
4. ปฐมวัย 9 อัตรา
5. พลศึกษา 3 อัตรา
6. คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น
– ศิลปะ 3 อัตรา
– ดนตรีไทย 1 อัตรา
– เกษตรกรรม 1 อัตรา
– ประถมศึกษา 1 อัตรา
– ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
ทั้งนี้ กศจ.ปัตตานี จะมีหนังสือราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 แจ้งไปยังผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคลอีกทางหนึ่ง) และขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่เรียกรายงานตัวจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานตัวและเลือกโรงเรียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562


 
 
 

 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562