หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ประชาสัมพันธ์ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
สาขาวิชาเอกที่เรียกรายงานตัว
1. ภาษาไทย จำนวน 13 อัตรา
2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
3. คณิตศาสตร์ 10 อัตรา
4. ปฐมวัย 9 อัตรา
5. พลศึกษา 3 อัตรา
6. คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น
– ศิลปะ 3 อัตรา
– ดนตรีไทย 1 อัตรา
– เกษตรกรรม 1 อัตรา
– ประถมศึกษา 1 อัตรา
– ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
ทั้งนี้ กศจ.ปัตตานี จะมีหนังสือราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 แจ้งไปยังผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคลอีกทางหนึ่ง) และขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่เรียกรายงานตัวจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานตัวและเลือกโรงเรียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562


 
 
 

 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

คำชี้แจงในการเข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จังหวัดปัตตานี วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

คำชี้แจงในการเข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จังหวัดปัตตานี วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

สนามสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 จังหวัดปัตตานี


สนามสอบที่ 1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

กลุ่มวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์   เคมี  พลศึกษา  ปฐมวัย และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนผังสนามสอบที่ 1

click ดูแผนที่


สนามสอบที่ 2 ร.ร.วรคามินอนุสรณ์

กลุ่มวิชาญี่ปุ่น  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดแผนผังสนามสอบที่ 2

 

click ดูแผนที่


 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครคัดเลือก “ครูดี ศรี จชต.” ประจำปี 2561

ประกาศ ศอ.บต. เรื่องรับสมัครคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรม “ครูดี ศรี จชต.” ประจำ 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร