การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

  • การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ระหว่าง วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2560