ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม. 15 (ปัตตานี)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (จังหวัดปัตตานี)